CPN TRONG NƯỚC

·       Nhận phát đến 63 tỉnh thành trên cả nước cho tất cả các loại mặt hàng, chứng từ.

·       Door to Door

·       Checking online

·       Dịch vụ: Hàng không, tàu hỏa, xe tải